Начало > Новини > Съдържание

Предимство на Prefab Mobile House (2)

Jan 03, 2018

Кратък период на сгъване и бърза скорост


В допълнение, изграждането на мобилни стаи е много бързо. Обикновено инсталационният екип може да инсталира повече от 500 квадратни метра седмично, което е много трудно да се представи в традиционната архитектура и такава сграда няма да генерира строителни отпадъци. Това несъмнено ще играе и добра роля в опазването на околната среда и ще бъде в съответствие с потребностите на настоящето.


В един пръстен ключалката тези условия също да накара хората да избират, когато правилно Жилищна дейност ще засили едно от техните признание, също е причина в пазарните дейности на жилища все повече и повече потенциал.