Начало > Изложба > Съдържание

Каква е сглобяемата мобилна къща (2)

Jan 09, 2018

През 50-те години сглобяемата мобилна къща стана популярна в Европа и след това започна да се развива през 60-те години в Канада, Япония и други развити страни. Мобилната стая влиза в Китай през 60-те години и се използва предимно за временно настаняване в началото на 60-те години. Тъй като продуктът се развива, мобилната стая постепенно се използва в офиси, кутии, складове и т.н.

След 2000 г. секторът на недвижимите имоти започна бързо да се развива и се развива мобилната стая. С постепенната зрялост на пазара, за да се отговори на търсенето на пазара, временните сгради постепенно се развиват към стандартизация, интеграция и сериализация. От оригиналната стая за конкретна дейност до цветната зала за стоманена дейност, постепенно стана популярна опазването на околната среда, икономията на енергия, ефикасната и ефикасна концепция за сградата. После дойде въздигането на ремаркето на контейнера. Характеристиката на мобилната стая на контейнера е, че тя може да се движи изцяло, без демонтаж, без загуба.