Начало > Изложба > Съдържание

плоска опаковка къща контейнер

Apr 18, 2018

Предимства на контейнера за плоски опаковки:

Ефективен транспорт

Бързо строителство

Гъвкава комбинация

Спестяване на разходи

Зелена и устойчивостПредимства на конвертирането на контейнерите:

Товароносимост е по-голяма от 40 тона

360 градусова изолация без топлинна пауза;

Предварително инсталирани електрически и водопроводни инсталации

Устойчиви материали чрез рециклиране

Лесен за транспортиране